BAPPEDA JABAR - Maklumat Pelayanan Perencanaan Pembangunan
Maklumat Pelayanan Perencanaan Pembangunan
14 July 2020 12:03

Dengan ini Kami menyatakan sanggup melaksanakan perencanaan pembangunan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, dan apabila dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan Kami tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, Kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Copyright © Humas Bappeda Provinsi Jawa Barat 2022